1. 5. Метод інверсії.


Для пошуку ідеї, розв'язання проблеми часто можна знайти, змінивши напрям пошуку на протилежний, такий, що суперечить сформованим традиційним поглядам, продиктованим логікою та здоровим глуздом.

Нерідко в ситуаціях, де логічні прийоми, процедури мислення виявляються марними, оптимальною є протилежна альтернатива рішення. Рекомендації для керівника: спонукати членів групи до кількаразового переформулю-вання проблеми для її осмислення; поряд із прямою задачею висувати зустрічні; домагатися діалектики аналізу та синтезу міркувань; пропонувати членам групи в процесі розв'язання проблеми використовувати протилежні процедури. Рекомендації для членів групи: пам'ятати, що інверсія — це пошук ідей у напрямах, які суперечать традиційним поглядам, переконанням, здоровому глузду, формальній логіці; починати вирішувати задачу зі спроби її переформулювати; до всякої ідеї шукати контрідею; розв'язуючи задачі, намагатися використовувати протилежні процедури, засоби. Завдяки цьому методу: розвивається діалектика мислення, вміння знаходити вихід із безвихідних ситуацій; шукати оригінальні рішення різного рівня складності. Застосування методу можливе лише за розвинених творчих здібностей, базових знань, умінь та навичок.
<< | >>
Источник: М.В. Верескун. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ. 2006
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 1. 5. Метод інверсії.:

 1. Каковы, на Ваш взгляд, методы противодействия невротизирующим условиям работы: включение в штат психолога, принятие корпоративных кодексов, снижение требований к работникам, известные методы сплочения коллектива?
 2. 13.6. Национальное счетоводство: балансовый метод, метод системы национальных счетов
 3. 14. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕН
 4. Ценообразования методы
 5. Метод аналогий
 6. Дифференциальный метод
 7. Дельфийский метод
 8. ИНТЕГРАЦИОННЫЙ МЕТОД
 9. МЕТОД ДЕЛЬФИ
 10. Метод изложения
 11. МЕТОД ЛИФО
 12. МЕТОД ФИФО
 13. Интегральный метод
 14. 20. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕНЫ
 15. Таксонометрический метод
 16. Классификация методов экономического анализа
 17. ДИРЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
 18. ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ
 19. Балансовый метод
 20. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ