1.1. Метод «мозкової атаки» («мозкового штурму»).


Найбільш відомий і поширений метод пошуку ідей через творчу співпрацю групи фахівців. Автор методу — американський дослідник А. Осборн (40-ві роки XX ст.). Основна концепція — дати новим ідеям вихід із підсвідомості — заснована на теорії Фрейда, популярної на батьківщині Осборна.

Дає можливість виявити та зіста вити індивідуальні судження, спектр ідей стосовно розв'язання проблеми, а потім прийняти рішення. Керує «мозковим штурмом» фахівець із досвідом проведення подібних заходів. Різновиди методу:

F пряма «мозкова атака» — метод колективного генерування ідей щодо розв'язання творчої задачі, мета якої — добір ідей.

Правила для учасників:

1. Учасники сідають за стіл обличчям один до одного.

2. Забороняються суперечки, критика, оцінки того, що говориться.

3. Час виступу для учасника становить 1—2 хв.

4. Висловлюються будь-які ідеї, навіть абсурдні.

5. Кількість ідей важливіша за їх якість.

Рекомендації:

ü ідеї варто зустрічати схвально;

ü необхідно вірити в можливість розв'язання проблеми;

ü дозволяється ставити запитання, що розвивають ідею;

ü варто прагнути розв'язати проблему;

ü всі учасники рівноправні;

ü не потрібно думати про наслідки сказаного;

ü групі не ставиться конкретне завдання, а характеризується проблема загалом;

ü небажано переглядатися, перешіптуватися, жестикулювати, що відволікає увагу від проблеми.

Керівник повинен: спрямовувати хід дискусії, ставити стимулюючі запитання; підказувати, використовувати жарт, репліки, що створюють неформальну обстановку.

Обмеження й умови: кількість учасників — 4—15; бажаний різний рівень їхньої освіти та спеціалізації; необхідно утримувати баланс у рівнях активності, темпераменту; час роботи — від 15 хв до 1 год. Ідеї вибирають фахівці — експерти — у два етапи (спочатку вибираються найбільш оригінальні та раціональні ідеї, а потім — оптимальні, з урахуванням задачі та мети її розв'язання);

F зустрічна «мозкова атака» припускає не генерацію нових ідей, а критику вже наявних. Може бути проведена відразу після прямої, коли після колективного генерування ідей формують контр-ідеї.


Правила для учасників: критикується, обговорюється й оцінюється кожна ідея за такими критеріями:

ü відповідності початковим вимогам, можливості чи неможливості її реалізації;

ü витрат на реалізацію, можливості застосування в іншій сфері;

ü критика викладається лаконічно, позитивно;

ü ідеї, що вимагають тривалого часу для обговорення, розглядаються пізніше;

ü виступати кожному можна багато разів, але краще по колу;

ü тривалість виступу — 15—20 хв;

ü бажано проводити «атаку» в першій половині дня, у спокійній атмосфері.

Доцільно всіх учасників розділити на групи: генераторів ідей (коли проводиться пряма «мозкова атака»); аналізу проблемної ситуації й оцінки ідей; генераторів контрідей.

Переваги методу: можливість використання всіх наявних в апараті управління фахівців; удосконалення соціально-психологічних внутрішньогрупових процесів.

Недоліки: знайдена ідея має загальний вигляд, що не гарантує ретельної її розробки; не застосовується для розв'язання проблеми з громіздкими розрахунками; вимагає гарної підготовленості керівника з навичками організації психотехнічних процесів у групі; не завжди вдається перебороти інерцію мислення;

F метод «подвійної мозкової атаки». Кількість учасників — ЗО—40 осіб, тривалість роботи 2,5—3 год, включаючи 45-хвилинну перерву. Всім учасникам розсилаються письмові запрошення зі вказівкою мети «мозкової атаки» та роз'ясненням їхньої ролі у вирішенні задачі. На першому етапі ставиться творче завдання та проводиться генерування ідей, що поки не оцінюються. У перерві, котра є складовою роботи, ідеї уточнюються й обговорюються, відбувається генерування нових ідей. На другому етапі генерування ідей триває, але вже з урахуванням критики, висловленої в перерві. Виступ усіх без винятку учасників строго регламентується. Ідеї оцінюються експертами та рекомендуються до впровадження. Метод ефективний тільки для розв'язання нескладних задач (знайти нове застосування вироблюваної продукції, удосконалити рекламу).

<< | >>
Источник: М.В. Верескун. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ. 2006
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 1.1. Метод «мозкової атаки» («мозкового штурму»).:

 1. МЕТОД ДЕЛЬФИ МОЗГОВОГО ШТУРМА
 2. МОЗГОВОЙ ШТУРМ
 3. Экономика России в период «красногвардейской атаки на капитал».
 4. 10.3.4. Влияние террористической атаки 11 сентября 2001 года на стратегические проблемы США
 5. Каковы, на Ваш взгляд, методы противодействия невротизирующим условиям работы: включение в штат психолога, принятие корпоративных кодексов, снижение требований к работникам, известные методы сплочения коллектива?
 6. 13.6. Национальное счетоводство: балансовый метод, метод системы национальных счетов
 7. МЕТОД ДЕЛЬФИ
 8. МЕТОД ДЕЛЬФИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
 9. 14. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕН
 10. Ценообразования методы
 11. Метод аналогий
 12. Дифференциальный метод
 13. Дельфийский метод
 14. ИНТЕГРАЦИОННЫЙ МЕТОД