Вступ


В умовах економічної нестабільності, яка характерна для ринкового середовища, постійно виникає потреба у швидкому прийнятті науково обґрунтованих рішень щодо підвищення результативної діяльності суб'єктів господарювання.

У даному контексті вагомим чинником формування базису таких рішень є серйозна фахова підготовка спеціалістів та керівників підприємств з урахуванням сучасної практики господарювання. Курс «Економічне обґрунтування господарських рішень» є нормативною навчальною дисципліною для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму «Економіка підприємства».

Мета вивчення дисципліни — ознайомити слухачів із технологією прийняття рішень на основі набутої систематизованої інформації сформувати комплексну систему знань і практичних навичок щодо обґрунтування господарських рішень.

Головні завдання курсу:

— усвідомити, що економічні процеси зазнають впливу некерованих чинників та відбуваються в умовах невизначеності, конфліктності, принципової неможливості здійснення точних економічних прогнозів, необхідних для прийняття економічних рішень;

— засвоїти основні принципи обґрунтування різних видів господарських рішень.

Предмет дисципліни: наукові концепції, відповідні підходи, інструментарій та методологія щодо розробки та прийняття раціональних господарських рішень. Обґрунтування ГР — підкріплення переконливими доказами відповідності передбачуваного рішення заданим критеріям та реальним обмеженням. У посібнику здійснено спробу узагальнити технологію процесу розробки, прийняття та економічного обґрунтування господарських рішень. Посібником передбачено розгляд таких питань:

— сутнісна характеристика господарських рішень;

— особливості прийняття рішень господарської діяльності;

— методичні основи розробки та обґрунтування господарських рішень;

Для вивчення дисципліни необхідні базові знання з курсів теорії ймовірностей і математичної статистики, а також економіки, фінансового аналізу, менеджменту.

Конспект призначено для студентів економічних спеціальностей вузів. Може бути корисним також економістам широкого профілю, менеджерам і всім, хто цікавиться проблемами прийняття ефективних господарських рішень.

| >>
Источник: М.В. Верескун. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ. 2006
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Вступ:

 1. Вступ
 2. Тема1. Вступ у курс “Історія фінансової думки”.
 3. Денежная форма стоимости
 4. Статья 31. Обеспечение благоприятных условий для доступа на внешние рынки
 5. МБРР
 6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР)
 7. Товарное производство
 8. Раздел III СЕКТОР КРУПНОГО АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
 9. Регулирование внешней миграции в России
 10. ЛИТЕРАТУРА
 11. глава 6 тактики электронного трейдинга
 12. № 59. Вторая технологическая революция: страны-лидеры и основные формы капиталистических монополий
 13. № 218. Сравнить изменения, произошедшие в США, Англии, Германии после Первой мировой войны
 14. Основные черты империалистической стадии раз-вития капитализма в России.
 15. 21. Экономика России в XVIII в.
 16. Что вы думаете о продолжающихся, но все еще безрезультатных, переговорах о вступлении России в ВТО?
 17. 27.6. Государственный фонд борьбы с преступностью
 18. НА ХРЕБТЕ У СПЕЦИАЛИСТА
 19. Регулирование международной миграции
 20. 4. Теорія державних підприємств.