11.2.9. Інші федеральні податки


Податкові платежі даної групи мають цільовий характер і служать джерелом фінансування будівництва та утримання автомобільних шляхів державного і місцевого значення. Відповідно податкові надходження зараховуються до спеціалізованих цільових позабюджетних фондів – федерального дорожнього фонду, а також територіальних дорожніх фондів.
Сьогодні діючим законодавством можуть справлятися наступні податки:
– податок з реалізації паливно-мастильних матеріалів;
– податок за користування автодорогами;
– податок з власників транспортних засобів;
– акциз на легкові автомобілі;
– податок на купівлю автотранспорту.
Платниками податку з реалізації паливно-мастильних матеріалів (бензину, дизпалива, дизельних та автотракторних масел, скрапленого газу, що використовується як моторне паливо) являються юридичні особи. Об’єктом оподаткування для підприємств, які виготовляють мастильно-змащувальні матеріали, є обороти з їх реалізації, без ПДВ. Податок розраховується за ставкою 25% подекадно, щомісячно, щоквартально в залежності від величини оподатковуваного обороту і повністю зараховується до федерального шляхового фонду. Джерело сплати – прибуток до обрахування і сплати податку на прибуток.
Акциз з продажу легкових автомобілів в особисте користування громадян сплачують підприємства, що виробляють легкові автомобілі. Об’єкт оподаткування – оборот по реалізації в особисте користування громадян. Для визначення оподатковуваного обороту приймається вартість реалізованих автомашин, яка розраховується виходячи із суми вільних відпускних цін, включаючи суми акцизу. Сума акцизу визначається платником податку самостійно і вноситься в федеральний шляховий фонд кожну декаду.
Податок на користування автодорогами справляється з підприємств, організацій та фізичних осіб-підприємців. Об’єкт оподаткування: при виробництві продукції – виручка; при заготівельно-збутовій та торгівельній діяльності – торгівельний оборот. При цьому із бази оподаткування виключається ПДВ, акцизи і податок на реалізацію паливно-мастильними матеріалами. Ставки податку: 0,4 % від реалізації; 0,3 % від торгівельного обороту; для посередників 0,4 %; для банків та інших кредитних установ – 0,4 % від суми доходів.
Від сплати звільнюється підприємства, які здійснюють утримання позаміських автодоріг загального користування. Податок поступає в територіальний шляховий фонд, у Москві та Санкт-Петербурзі – в федеральний шляховий фонд. Суму платежу платники податку включають до складу витрат на виробництво та реалізацію продукції.
Податок з власників транспортних засобів щорічно сплачують громадяни РФ, іноземні громадяни та особи без громадянства, а також підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та відомчої належності, які є власниками транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів, моторолерів, автобусів) та інших самохідних машин і механізмів на пневматичному ходу, за ставками в залежності від потужності двигуна. З 1 січня 2004 р. діє шкала ставок транспортного податку, уявлення про яку дають наведені нижче вибрані дані.
Таблиця 11.3
Ставки транспортного податку на легкові автомобілі
(в рублях із кінської сили)
Регіон До 100 к.
с. Понад 100 до 150 к. с. Понад 150 до 200к.с. Понад 200 до 250 к. с. Понад 250 к. с.
Федеральна “вилка” 1 – 25 1,4 – 35 2 – 50 3 – 75 6 – 150
Москва 5 15 20 25 35
Московська область 6 17 30 45 90
Санкт-Петербург 10,5 20,08 47 75 100
Ленінградська область 10 20 40 62 65
Новосибірська область 25 35 50 75 150
Джерело: Известия. – 20. 01. 2004.
Звертає на себе увагу та обставина, що жоден із суб’єктів Російської Федерації не скористався правом запровадити мінімальні ставки транспортного податку. Абсолютний чемпіон – Новосибірська область, де всі ставки дорівнюють максимально можливій. Тут власник скромних “Жигулів” платить податок у п’ять разів вищий, ніж у Москві. Автомобілі середнього класу особливо високо оподатковуються в Москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Московській і Ленінградській областях. У деяких регіонах дуже високий також рівень оподаткування власників автомобілів представницького класу (типу Мерседес-500, BMW X5 та ін.), що сягає 30–45 тис. руб. При цьому не має значення вік машини, нова вона чи чверть-столітньої давності.
Критики нового транспортного податку небезпідставно вважають, що установлена місцевими законодавчими органами надмірна територіальна диференціація податкових ставок суперечить Конституції РФ, яка передбачає рівність прав і свобод громадян незалежно від місця проживання, рівність обов’язків на всій території країни, гарантує єдиний економічний простір та однакові умови конкуренції для всіх учасників ринку.
Реєстрація, перереєстрація або технічний огляд транспорту без сплати податку не проводиться. Деякі категорії громадян (герої Радянського Союзу і Росії, інваліди та ін.) від сплати податку звільняються.
Платниками податку на купівлю автотранспортних засобів є підприємства, організації та підприємці, які купують автотранспортні засоби шляхом купівлі-продажу, обміну, лізингу. Даний податок розраховується від ціни продажу без акцизу та ПДВ за наступними ставками: вантажні автомашини, пікапи та легкові фургони, автобуси, спеціальні та легкові автомобілі – 20%; причепи і напівпричепи – 10%. Автотранспортні засоби, придбані для подальшого перепродажу, не оподатковуються. При придбанні автомобіля за валюту податок розраховується виходячи із ціни продажу авто, перерахований за курсом ЦБ РФ на день придбання. Від сплати звільняються деякі категорії громадян і організацій (герої Радянського Союзу та Росії, громадянські організації інвалідів та ін.).
Федеральний транспортний податок сплачується юридичними особами, крім бюджетних організацій, у розмірі 1% від фонду оплати праці незалежно від джерела його формування і повністю включається до складу витрат на виробництво та обіг. По суті транспортний податок є цільовим податком, оскільки витрачається на фінансування розвитку міського транспорту загального користування та приміського пасажирського залізничного транспорту.
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 11.2.9. Інші федеральні податки:

 1. 11.2. Федеральні податки
 2. 9.1. Федеральні податки
 3. 11.4. Місцеві податки
 4. 9.2. Провінційні податки
 5. 11.3. Регіональні податки
 6. 7.4. Місцеві податки і збори
 7. 9.3. Місцеві податки
 8. 3.1. Пізнавальні методи вчення про податки
 9. 2.1. Передісторія оподаткування, базові засади сутності податку
 10. 11.2.2. Податок на прибуток підприємстві організацій
 11. Додаток Б Властивості оподаткування в ретроспективі Історичні епохи і групи країн
 12. 5.1. Становлення національної податкової системи
 13. Проблемно-евристичні питання для самотестування