Додаток Б Властивості оподаткування в ретроспективі Історичні епохи і групи країнОсновні джерела державних доходів Функції податків Стан ухилення
від податків
Стародавні рабовласницькі держави, V тис. до н. е. –
V ст. н. е.: Єгипет, Вавилон, Ассирія, Ізраїль та Іудея, Карфаген, Греція, Рим

Воєнна здобич,
данина,
домени,
податки,
позики
Фіскальна
Приблизний облік об’єктів оподаткування.
В Римі за невірні показання величини оподатковуваного майна винуватих позбавляли громадянських прав і продавали в рабство.
Середньовічна феодальна Європа, V – XV ст.: Візантія, Італія, Німеччина, Франція, Англія, Іспанія, Португалія

Конфіскації,
домени і регалії,
податки,
позики
Фіскальна,
регулююча
(засобами камералізму і меркантилізму)
Фіскальні органи самі визначають об’єкти оподаткування шляхом кадастрів та за зовнішніми ознаками. Зловживань більше з боку збирачів, ніж платників податків.
Період зародження і розвитку
промислового капіталізму та буржуазної демократії, XVI – XIX ст.: Нідерланди, інші країни Західної Європи, США, Канада, Японія
Контрибуції,
податки,
фіскальні монополії,
позики
Фіскальна,
дистрибутивна,
регулювання
економічних процесів
на мікро рівні
Поступовий перехід до декларування доходів і майна самими платниками. Прибутковий податок стає “школою клятвопорушення”, моральна відраза від неправдивого свідчення доходів зводиться до мінімуму.
Період індустріального, постіндустріального та інформаційного суспільства, XX – початок XXI ст.: країни Західної Європи, Північної Америки, Південно-Східної Азії, СРСР (Росія)
Податки,
соціальні внески, позики.
В СРСР – обов’язкові відрахування
від прибутків державних підприємств
Фіскальна,
дистрибутивна, регулювання
та стабілізація соціально-економічних процесів
на мікро- і макрорівні
Істотне зниження масштабів ухилення в західних країнах завдяки компенсації податків фінансуванням суспільних благ (освіта, охорона здоров’я, побутова і екологічна інфраструктура та ін.).
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Додаток Б Властивості оподаткування в ретроспективі Історичні епохи і групи країн:

 1. 3.2.4. Особливості економічної інтеграції країн Африки, Азії, арабських країн
 2. Додаток А Міжнародна хронологія еволюції податків
 3. В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004
 4. 6. Теорія оптимального оподаткування
 5. РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ
 6. 11.2.6. Оподаткування нафтово-газового комплексу
 7. 2.3. Принципи оподаткування та податкова політика
 8. 1. Теорія оподаткування Д.Мілля. Неокласична фінансова школа.
 9. 2.1. Передісторія оподаткування, базові засади сутності податку
 10. Тема 1. Всеосяжна дія оподаткування та передумови функціонування податкових систем
 11. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 12. ПЕРЕДМОВА
 13. 5.4. Фінансово-економічний стан держави
 14. Тема 7. Податкова система Франції
 15. Тема 3. Методологія дослідження податків