Проблемно-евристичні питання для самотестування


1. Переконайтесь, що Ви впевнено засвоїли зміст ключових понять і термінів: “Бостонське чаювання”; фрітредери і протекціоністи; 16-та поправка до Конституції США; “Новий курс”; крива Лаффера; рейганоміка; система федеральних податків; система штатних податків; система місцевих податків; Служба внутрішніх доходів; фіскальний федералізм.
2.
Американський економіст Генрі Джордж (1839–1897) запропонував замінити всі існуючі податки єдиним податком на землю. Ваше ставлення до такої ідеї, в чому її переваги і недоліки, настільки вона реальна, які можливі соціально-економічні наслідки? Обґрунтуйте відповідь.
3. Республіканська партія США виступає за “економіку пропозиції”, демократична – за “економіку попиту”. В чому полягає їх зміст, які соціальні сили підтримують ці партії, на якій стороні ваші переконання?
4. Для США властива міграція податків – переміщення фіскального потенціалу з штату в штат у зв’язку з переміщенням оподатковуваних доходів, капіталів, власності. Поясніть фактори, від яких залежить цей процес.
5. Тягар податку на прибуток фактично несе сама корпорація, скажімо “Форд”, чи люди, пов’язані з її діяльністю, – акціонери, робітники, споживачі? Чи має сенс має заклик до зниження оподаткування бізнесу?
6. Американський уряд не відмовляється від прогресивної шкали прибуткового оподаткування на користь пропорційної (“плоскої”) ставки на зразок прийнятої в Росії та Україні. Поясніть мотиви. Охарактеризуйте прогресивний податок під кутом зору принципів оподаткування.
7. Після підвищення цін на нафту в США запроваджений додатковий податок на автомобілі з потужними двигунами. Якими міркуваннями міг керуватися уряд? Охарактеризуйте податок під кутом зору принципів оподаткування та його соціально-економічних ефектів.
8. В США не запровадили податок на додану вартість під тиском доводів, що ПДВ – регресивний податок і шкідливий для міжнародної торгівлі американськими товарами. Поясніть.
9. Охарактеризуйте функціонально-організаційну структуру та стиль роботи Служби внутрішніх доходів США. Порівняйте з ДПА України.
10. США практично відмовилися від митного протекціонізму національної економіки. Поясніть мотиви.
Рекомендована література
Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. –
М.: Бератор-Пресс, 2002. – С. 175–179.
Налоги и налогообложение / Под ред. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. –
М.: ЮНИТИ, 2000. – С. 347–392.
Налоги и налогообложение / Под ред. М.В. Романовского,
О.В. Врублевской. – СПб.: Питер, 2001. – С. 452–456.
Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США. – М.: Дашков и Ко, 2002. – С. 92–104.
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Проблемно-евристичні питання для самотестування:

 1. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 2. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 3. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 4. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 5. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 6. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 7. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 8. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 9. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 10. 8. АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 11. 8.1. Значение, задачи и источники информации анализа продуктов питания
 12. 8.3. Анализ расходов на продукты питания и их движения
 13. 8.2. Анализ обеспеченности продуктами питания и источников их приобретения
 14. Проблемные вопросы
 15. Проблемные вопросы
 16. Проблемные вопросы
 17. Проблемные вопросы