Проблемно-евристичні питання для самотестування


1. Переконайтесь, що ви впевнено засвоїли зміст ключових понять і термінів, що відносяться до фінансової історії і сучасної податкової системи ВБ: казначейство, “Книга страшного суду”, Велика хартія вільностей, фіскальна монополія, “корабельний податок”, “Білль про права”, митні преференції, викуп поземельного податку, шедулярна система прибуткового оподаткування, вільна торгівля, подушний податок, муніципальний податок.
2.
Адам Сміт запропонував чотири принципи оподаткування: пропорційності, визначеності, зручності для платника, дешевизни справляння. Прокоментуйте. Чи відповідають вони сучасним уявленням? Що нового внесено в принципи оподаткування за час, що минув із XVIII ст.?
3. Британська податкова система дає переваги власникам житлових будинків над орендарями житла. Поясніть мотиви запровадження такого порядку.
4. Поясніть переваги і недоліки шедулярного прибуткового податку в порівнянні з глобальним типом прибуткового оподаткування, а також із прибутковим податком в Україні.
5. У Великій Британії рівень оподаткування придбань нерухомого майна, антикваріату, витворів мистецтва нижчий від податків на доходи. Які соціально-економічні процеси стимулює такий порядок оподаткування?
6. Традиційно оподаткування спадщини і дарувань у Британії вище від інших податків. Які соціально-економічні наслідки спричиняє такий порядок?
7. Коли у Великій Британії був введений прибутковий податок? Чому Британія була першою, якими мотивами міг керуватися уряд? Майже водночас був прийнятий закон про вільну торгівлю. Поясніть зв’язок між цими подіями.
8. Англійський король Ричард I Левове Серце в 1194 р. запровадив оподаткування рицарських турнірів за такою шкалою ставок: для графа – 20 марок сріблом, барона – 10, рицаря-землевласника – 4, безземельного рицаря – 2 марки. Куди віднести даний податок за сучасною класифікацією податків: до прямих чи непрямих; до прогресивних, пропорційних чи регресивних; до станових чи загальних; до майново-цензових чи без цензових?
9. Між англійськими науковцями і політичними діячами віками точилася дискусія навколо порівняльних – позитивних і негативних – властивостей прямих і непрямих податків. Які аргументи ви можете виставити за чи проти цих видів оподаткування на сучасному рівні знань?
10. Англійський економіст Артур Пігу запропонував податкові методи (так звані податки Пігу) з метою обмеження забруднення довкілля. Що це за методи, які альтернативи їм існують?
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Проблемно-евристичні питання для самотестування:

 1. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 2. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 3. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 4. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 5. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 6. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 7. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 8. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 9. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 10. 8. АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 11. 8.1. Значение, задачи и источники информации анализа продуктов питания
 12. 8.3. Анализ расходов на продукты питания и их движения
 13. 8.2. Анализ обеспеченности продуктами питания и источников их приобретения
 14. Проблемные вопросы