Проблемно-евристичні питання для самотестування


1. Переконайтесь, що ви впевнено засвоїли зміст ключових понять і термінів, що відносяться до фінансової історії і сучасної податкової системи ФРН: камералісти; класний прибутковий податок; прибутковий податок глобального типу; митний союз; митний протекціонізм; податок з обороту.
2.
Засновниками фінансової науки в Німеччині були камералісти, в Італії та Англії – меркантилісти, у Франції – фізіократи. Поясніть, чим відрізняються ці школи економічної думки в поглядах на оподаткування. В чому полягають заслуги камералістів перед наукою адміністрування податків?
3. Класний прибутковий податок передбачав податковий (майновий) ценз для участі у виборах, квоту представництва в парламенті певних соціальних груп ставив у залежність від суми сплачених податків. Прокоментуйте позитивні і негативні сторони такого типу оподаткування. Що заважає запровадити подібний порядок сьогодні?
4. Назвіть етапи і поясніть мотиви реформи податкової системи ФРН у 2001–2005 рр. Порівняйте з податковою реформою в Україні.
5. Дайте порівняльну характеристику шедулярного і глобального типів оподаткування доходів фізичних осіб під кутом зору фіскальної технології, адміністрування та соціально-економічних наслідків.
6. Німецька система оподаткування дає ґрунт для запитань: який із способів найбільш ефективний для стимулювання зниження забруднення навколишнього середовища: податки, штрафи, заборони, кількісні обмеження? Якщо змінити розрахунок податку на автомобілі з обсягу двигуна на кількість шкідливих викидів, – які інноваційні та технологічні процеси може стимулювати такий податок? Аргументуйте відповіді.
7. У ФРН справляють 21 так званих квазі-податків цільового призначення (збір для обслуговування осіб з тяжкими фізичними недоліками, „вугільний пфенінг” та ін.). Аргументуйте своє відношення до такого типу оподаткування.
8. Якими соціально-економічними факторами обумовлене справляння зборів за перевищення лімітів виробництва молока в Німеччині? З яких міркувань поступлення від даного збору зараховуються в бюджет ЄС?
9. У ФРН на рівні громад (общин) успішно справляється податок із власників собак, яких у країні декілька мільйонів. В Україні аналогічний податок успіху не мав. Поясніть.
10. У США діє система закріплених доходів (всі існуючі податки закріплені за певними бюджетами), у ФРН – система регулюючих доходів, коли основні податки в певній пропорції розподіляються між федеральним, земельними і місцевими бюджетами. Порівняйте і прокоментуйте.
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Проблемно-евристичні питання для самотестування:

 1. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 2. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 3. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 4. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 5. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 6. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 7. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 8. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 9. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 10. 8. АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 11. 8.1. Значение, задачи и источники информации анализа продуктов питания
 12. 8.3. Анализ расходов на продукты питания и их движения