Проблемно-евристичні питання для самотестування


1. Переконайтесь, що ви впевнено засвоїли зміст ключових понять і термінів, що відносяться до фінансової історії і сучасної податкової системи Франції: податковий імунітет; податковий ценз; фіскальна монополія; „королівська десятина”; відкупна система оподаткування; французька система податку на додану вартість; прибутковий податок; податки на власність; професійний податок; земельні податки.
2.
Французький податок на сіль (габель) був запроваджений під час Столітньої війни як надзвичайний (воєнний) податок, але не був скасований і проіснував до Великої французької революції. Справлявся в формі королівської соляної регалії. Назвіть дати і поясніть зміст історичних обставин, супутніх габелі (Столітня війна, Французька буржуазна революція). Розкрийте сутність регалії як форми державних доходів.
3. В чому сенс заміни під час Великої Французької революції терміну „impot” (податок) терміном „contribution” (внесок)? Якими соціальними і політичними мотивами була викликана така заміна?
4. У Франції запроваджений режим прискореного списання амортизації машин та обладнання. Які процеси в економіці стимулює даний порядок, чому він є різновидом податкових пільг?
5. У Франції передбачені податкові кредити в розмірі 50% щорічного приросту інвестицій у наукові дослідження. Поясніть зміст і призначення податкового кредиту в даному випадку.
6. Поясніть особливості французької системи професійного податку. З якою метою, крім фіскальної, запроваджений даний податок?
7. У Франції деякий час існував так званий податок солідарності з цільовим призначенням для фінансування програм підтримки малозабезпечених сімей за рахунок платників податків, доходи яких перевищують 3,6 млн. фр. у рік. Як можна оцінити податок такого типу? Чи доцільно і можливо запровадити схожий податок в Україні? З вашого погляду, який спосіб фінансування соціальних допомог більш ефективний: за рахунок цільових податків чи загальних податкових надходжень?
8. У XVII ст. міністр фінансів Франції Жан Батист Кольбер запровадив пільгове оподаткування виробництва предметів розкоші (прикрас, парфумів, дорогих тканин і меблів, вишуканих вин, модної одежі і т. п.). Чи зберіг цей захід значення для сучасної французької економіки? Поясніть: втручання держави в економіку – це добро чи зло?
9. Франція була піонером запровадження податку на додану вартість. Розкрийте французьку систему ПДВ із максимальними подробицями.
10. Поясніть особливості оподаткування майна і власності за французьким законодавством.
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Проблемно-евристичні питання для самотестування:

 1. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 2. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 3. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 4. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 5. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 6. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 7. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 8. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 9. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 10. 8. АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 11. 8.1. Значение, задачи и источники информации анализа продуктов питания
 12. 8.3. Анализ расходов на продукты питания и их движения
 13. 8.2. Анализ обеспеченности продуктами питания и источников их приобретения
 14. Проблемные вопросы
 15. Проблемные вопросы