Проблемно-евристичні питання для самотестування


1. Поясніть зміст і призначення податкового імунітету, яким користувалися самураї. Хто вони, чому якраз самураї мали право на імунітет, до якої епохи відноситься їх існування? Наведіть приклади податкового імунітету за соціальною ознакою в країнах Західної Європи, а також в Україні.

2. В Японії діє прогресивна шкала прибуткового податку, в Україні запроваджена єдина (“плоска”) ставка. Дайте порівняльну характеристику обом податковим режимам під фіскально-технологічним кутом зору та в соціально-етичному контексті.
3. Одна з статей оподатковуваного доходу в Японії – бонуси. Поясніть походження і характер цього виду доходу.
4. В чому ви вбачаєте порівняльні переваги і недоліки системи податків, закріплених за окремими бюджетами, і системи комбінованих або спільних податків, надходження яких розподіляються в певній установленій пропорції між окремими ланками бюджетної системи? Прокоментуйте в світлі порядку розподілу податкових надходжень в Україні.
5. Японське законодавство передбачає податкову пільгу за ознакою часу, а саме звільнення деяких категорій платників від оподаткування на термін до 5 років. Чи існують в Україні аналогічні пільги?
6. Дайте оцінку процесів модернізації (вестернізації) Японії в другій половині XIX і ХХ ст. Порівняйте умови і результати їх проведення, розкрийте роль фіскально-бюджетних реформ, наведіть приклади подібних перетворень у країнах Західної Європи. Чи можливо в принципі вирішити фінансово-економічні проблеми України виключно на основі імпорту знань, виробленого в інших країнах, та запозичення чужого досвіду?
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Проблемно-евристичні питання для самотестування:

 1. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 2. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 3. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 4. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 5. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 6. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 7. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 8. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 9. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 10. 8. АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 11. 8.1. Значение, задачи и источники информации анализа продуктов питания