РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ


(в контексті світової фінансової думки)
Професійний інтерес до знань, зосереджених у першому розділі, обумовлений реалізацією таких науково-пізнавальних задач:
- ознайомлення з системами мислення та станом світової, зокрема західної, фінансової науки щодо теоретичного тлумачення податків;
- формулювання дефініцій сутностей, явищ і ефектів оподаткування;
- обміркування впливу податків на поведінку людей і організацій;
- з’ясування суперечливого значення податків як фіскального ресурсу державності та основного обмеження приватної ініціативи ринкових сил.
В даному розділі використаний герменевтичний метод дослідження. Його призначення полягає в тлумаченні текстів, поглядів, наукових положень, викладених різними авторами, а не в безпосередньому аналізі фактів і явищ дійсності. Смислові одиниці герменевтичного аналізу – ідеї, поняття, концепції, уявлення, погляди. В результаті досягається схематизація і типізація реальності без чого неможливі теоретичні уявлення про феномени оподаткування.
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ:

 1. Розділ І Сутність, середовище і розвиток теорії міжнародних економічних відносин
 2. 2.3. Принципи оподаткування та податкова політика
 3. 6. Теорія оптимального оподаткування
 4. 2.1.3. Експортна політика
 5. РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНІ ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ
 6. Розділ IV Міжнародний бізнес
 7. 2.1.2. Імпортна політика
 8. Розділ III Міжнародна економічна інтеграція
 9. Розділ V. Міжнародне економічне співробітництво та ООН
 10. 4.1. Становлення податкової системи, етапи фіскальної політики,розвиток наукової думки
 11. Розділ II Основні форми міжнародних економічних відносин
 12. Розділ VI. Глобалізація і проблеми розвитку оптимальної стратегії природокористування
 13. 1. Теорія оподаткування Д.Мілля. Неокласична фінансова школа.
 14. 11.2.6. Оподаткування нафтово-газового комплексу
 15. 2.1. Передісторія оподаткування, базові засади сутності податку
 16. Додаток Б Властивості оподаткування в ретроспективі Історичні епохи і групи країн