6.5. Стимулювання нових технологій, ділової та експортної активності


З метою заохочення оновлення основного капіталу, спонукання до проведення науково-дослідних і конструкторських робіт для німецьких промислових підприємств установлений метод прискореного списання виробничих фондів шляхом збільшення в перші роки експлуатації амортизації в порівнянні з звичайними нормами.
Схеми прискореної амортизації діють і в аграрному секторі.
Так, після придбання устаткування дозволяється в перший рік списати до 50% його вартості, а по машинах з нормативними термінами використання до 10 років у перші 3 роки – до 80% вартості. Нормативний термін служби на селі будинків і споруд 25 років, норма амортизації – 4% у рік, у перші 3 роки експлуатації можна списати до 30% їхньої вартості. В наступні роки нарахування амортизації для списання на витрати виробництва здійснюється на основі залишкової вартості фондів.
З приводу амортизації в законодавстві ФРН діють два паралельних порядки: на основі торгового права підприємства мають право застосовувати метод прискореної амортизації за своїм вибором, по податковому праву списання зносу фондів повинне здійснюватися виходячи з нормативних термінів служби. Зазвичай контролюючі органи погоджуються з діями промисловців, які вибрали метод прискореного списання фондів, оскільки практика прискореної амортизації прискорює акумуляцію коштів для запровадження новітніх технологій.
При умові, що нове промислове підприємство в певній місцевості створює додаткові робочі місця, за рахунок федерального бюджету будівництво субсидується на 10% кошторисної вартості.
В ФРН при відсутності інших форм державного сприяння експорту держава впливає на розвиток експорту шляхом страхування експортних операцій від ризиків. Особливо велике значення страхування експорту має при одержанні експортерами банківських кредитів, оскільки банки, як правило, вимагають гарантій у формі страхування експортних угод. З цією метою уряд ФРН щорічно установлює ліміти страхування, величина яких залежить від експортного потенціалу національної економіки.
До заходів сприяння нарощуванню експорту відноситься також звільнення фірм-експортерів від сплати податку на додану вартість.
Митне оподаткування імпорту в ФРН істотно диференційоване по окремих групах товарів. Для сировини і напівфабрикатів, в імпорті яких заінтересована промисловість, мито відсутнє або розмір його незначний.
Понижені ставки мита встановлені на ті готові вироби, у виробництві чи комплектуванні яких приймають участь німецькі фірми.
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 6.5. Стимулювання нових технологій, ділової та експортної активності:

 1. 5.4. Фінансово-економічний стан держави
 2. 2.1.3. Експортна політика
 3. 2.1.6. Зовнішньоторговельна діяльність України на сучасному етапі
 4. 4. Теорія державних підприємств.
 5. 4.5. Фінансово-економічний стан держави
 6. 2. Німецький неолібералізм.
 7. 4.1. Вільні економічні зони та спільні підприємства
 8. Тема 8. Хвиля кейнсіанської революції
 9. 3.2.3. Економічна інтеграція в Латинській Америці
 10. 1. Німецька школа камералістики.
 11. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 12. Тема 10. Податкова система Японії
 13. 3.2.6. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему
 14. 2.1.4. COTта регулювання міжнародної торгівлі
 15. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 16. 5.2. Спеціальні програми в структурі ООН
 17. 3. Теорія “економіки пропозиції”.
 18. 5.1. Особливості і характер економічної діяльності ООН та структура її організацій