Тема 11. Податкова система Російської Федерації


Інтерес до Російської Федерації (Росії, РФ) викликаний не лише її офіційним членством у клубі потужних держав – Великій вісімці (Great 8, G8), не тільки спільною історичною долею українського і російського народів упродовж декількох віків.
Не менше значення має схожість і зв’язаність народногосподарських комплексів наших двох країн, а також унікальний природно-ресурсний потенціал Росії. Поступаючись іншим країнам G8 у фінансово-економічних показниках та рівнем технологічного розвитку, Росія перевершує їх вартістю сировинно-ресурсного компонента національного багатства: США – в 2 рази, Німеччину – в 5–6 разів, Японію – в 18–20 разів. Тим самим Росія залишається великою і потенційно багатою державою.
Структура податкових надходжень у консолідований бюджет Росії (2,6 трильйони руб. або близько 90 млрд. у доларовому еквіваленті) в 2003 р. склалася в таких пропорціях: податок на додану вартість – 23,2%, податок на прибуток – 19,7%, податок на доходи фізичних осіб – 17%, платежі за користування природними ресурсами – 14,9%, акцизи – 13%, інші доходи – 12,2%•.
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Тема 11. Податкова система Російської Федерації:

 1. Тема 9. Податкова система Канади
 2. Тема 7. Податкова система Франції
 3. Тема 10. Податкова система Японії
 4. Тема 6. Податкова система Німеччини
 5. Тема 8. Податкова система Італії
 6. Тема 5. Податкова система Великої Британії
 7. Тема 4. Податкова система Сполучених Штатів Америки
 8. Тема 1. Всеосяжна дія оподаткування та передумови функціонування податкових систем
 9. 5.2. Сучасна податкова система
 10. Тема 8. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
 11. Тема 5. Механизм рыночной системы
 12. ТЕМА 4. ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ
 13. ТЕМА 6. РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА И ЗАКОНЫ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
 14. Тема 23 Налоговые системы унитарных государств
 15. Тема 1. Торговля в системе национальной экономики
 16. Тема 25 Особенности налоговых систем стран СНГ
 17. Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления организацией