Література

1. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму. — К.: КНЕУ, 2003.-357 с.
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ..,4-е изд.- М.: „Дело Лтд", 1994. - 720 с.
3. БураковськийІ.
Теорія міжнародної торгівлі. — К.: Основи, 1996.-241с.
4. Вільні економічні зони: Навч. посіб. / І.Ю. Сіваченко, И.О. Кухарська, МА.Левицький. — К.: Дакор, 2002. — 480 с
5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/подред. Л.Е. Стровского. -М.: ЮНИТИ, 1999. - 823 с.
6. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. — К.: Ін-текон. прогнозує., 2000. — 334 с.
7. Герасимчук З.В., Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини:Навчальний посібник. — Луцьк: Настир'я, 2001. — 328 с
8. Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. - К.: НДФІ, 2003. - 376 с
9. Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства): Учебник. — М.: БЕК, 1999. — 480 с.
10. Луцишин 3.0. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. — К.: Видавничий центр „ДрУк", 2002. — 320 с
11. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач, А.С.Філіпенко,Т.С.Шеметта ін.; за ред. О.І.Рогача. - К.: Либідь, 2003. - 784 с
12. Пахомов Ю.М., Лук 'яненкоД.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. — К.: Україна, 1997.-237 с.
13. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. — М.: Прогресс; Универс, 1994. — 496 с.
14. ПерарЖ. Управление международными финансовыми потоками. - М.: Финансы и статистика, 1998. — 208 с.
75. Піляєв І. С. Рада Європи в сучасному евро інтеграційному процесі: Монографія. - К.: Видавничий дім „Юридична книга", 2003. — 436 с
16. Плотніков О.В. Ultimaratioекономічних реформ. — К.: Кондор,2003. - 240 с
17. Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональнихкорпораціях: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2004. — 252 с.

<< |
Источник: Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник. 2005

Еще по теме Література:

 1. ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 2. Рекомендована література
 3. Рекомендована література
 4. Рекомендована література
 5. Рекомендована література
 6. Рекомендована література
 7. Рекомендована література
 8. Рекомендована література
 9. Рекомендована література
 10. Рекомендована література
 11. Тема 3. Методологія дослідження податків
 12. Вступ
 13. 1. Зародження і ранній етап розвитку фінансової науки.
 14. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 15. Тема1. Вступ у курс “Історія фінансової думки”.
 16. 1. Розвиток фінансової науки в Росії.
 17. 3. Фінансова думка Середньовіччя.
 18. 2. Класична фінансова школа.