6.4. Особливості оподатковування в сільськогосподарському секторі


Функціонування податкової системи можна вивчати і під галузевим кутом зору. В такому контексті для вітчизняних спеціалістів і неофітів фінансової науки повчально познайомитися з особливостями оподатковування сільського господарства ФРН. Особливе положення аграрного виробництва обумовлене високою конкуренцією на ринку продовольчих товарів, як на внутрішньому ринку ФРН, так і в рамках ЄС, значним експортом дешевої сільськогосподарської продукції з інших країн і, як наслідок, фінансовою нестійкістю окремого фермерського господарства. Саме в цій галузі найбільш показово реалізована регулююча функція німецької соціальної держави з ринковою економікою. Тому в аграрному секторі широко застосовуються податкові пільги, спрощені методи нарахування, а також повне звільнення від податків.
У сільському господарстві ФРН діють такі податкові пільги: спрощене визначення прибутку для дрібних господарств; прискорена амортизація на машини, устаткування, будівлі; інвестиційні пільги; спрощене нарахування податку на додаткову вартість, справляння ПДВ за зниженою ставкою 7%; звільнення окремих сільськогосподарських кооперативів від корпоративного та промислового податків, а також податку на майно; запровадження на перші 10 років неоподатковуваного мінімуму для прибутку, майна та звільнення від промислового податку кооперативів, що обслуговують фермерів.
Крім того, у сільському господарстві діють усі податкові пільги, передбачені для прибуткового оподатковування, та інші пільги, що діють для всієї економіки ФРН (щодо регіонального розвитку, охорони навколишнього середовища тощо).
Для цілей оподатковування сільськогосподарські виробники розділені на три групи, для кожної з яких визначений окремий метод підрахунку доходу (прибутку).
До першої групи відносяться господарства (у ФРН їх близько 110 тис., 16% від загальної кількості), посівна площа яких перевищує 32 га або ті, які мають річний прибуток понад 40 тис.
марок. Такі господарства ведуть бухгалтерську звітність на основі складання балансу виробничого і невиробничого майна. Для оцінки окремих частин майна (машин, будівель, худоби, споруджень, запасів, врожаю, житлових будівель, домашнього майна) застосовується його усереднена оцінка на початок і кінець року. Збільшення вартості майна вважається прибутком, що підлягає оподатковуванню. До прибутку також додаються всі особисті витрати власника ферми. При оцінці майна застосовують 20%-ну надбавку до його вартості, визначеної у 1974 р.
Друга група охоплює сільськогосподарські ферми з посівною площею від 25 до 32 га або сукупним доходом 32 – 40 тис. марок. Якщо підприємства, що мають зазначену площу оброблюваної землі чи відповідний дохід, не ведуть обліку своїх доходів і витрат, то податковий інспектор має право збільшувати доходи (до 20% у рік), зазначені в податковій декларації власника ферми. Зазвичай, даний захід спонукає фермерів вести бухгалтерський облік за установленою формою. Друга група господарств налічує 7%, а надходження прибуткового податку від них складають 17% від загальних надходжень зазначеного податку.
Третя, найбільш численна груп сільськогосподарських підприємств не веде офіційної звітності про результати діяльності. Вони складають близько 50% усіх виробників у аграрному секторі. Такі господарства мають річний прибуток не вище 32 тис. марок і/або земельну ділянку менше 25 га.
З огляду на середню прибутковість сільськогосподарських угідь (5,5%) розрахункова вартість 1 га землі у ФРН коливається від 1000 до 2000 марок. Ринкова вартість землі значно перевищує розрахункові показники.
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004

Еще по теме 6.4. Особливості оподатковування в сільськогосподарському секторі:

 1. 6.1. Особливості національної податкової системи ФРН
 2. 5.1. Особливості і характер економічної діяльності ООН та структура її організацій
 3. 3.2.4. Особливості економічної інтеграції країн Африки, Азії, арабських країн
 4. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 5. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 6. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 7. Тема 8. Податкова система Італії
 8. 11.2.2. Податок на прибуток підприємстві організацій
 9. Тема 10. Податкова система Японії
 10. Додаток Б Властивості оподаткування в ретроспективі Історичні епохи і групи країн
 11. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 12. 6.5. Стимулювання нових технологій, ділової та експортної активності
 13. 4.5. Фінансово-економічний стан держави
 14. Вступ
 15. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 16. 11.2.9. Інші федеральні податки
 17. 9.1. Федеральні податки
 18. 4.2. Система федеральних податків
 19. 3.2.6. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему
 20. 6. 3. Основні види податків