Проблемно-евристичні питання для самотестування


1. Переконайтеся, що ви впевнено засвоїли зміст ключових понять і термінів: альтернативні визначення (дефініції) податку; адміністративна держава; податкова держава; принципи оподаткування; позафіскальні ефекти податків; перекладання податків.
2. Дайте своє тлумачення епізоду, описаному в Новому Завіті.
“І справив Левій у своїм домі велику гостину для Нього. І був натовп великий митників й інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на Нього та учням Його говорили: “Чому з митниками та із грішниками ви їсте та п’єте?” (Євангелія від св. Луки 15: 29–30).
4. На ваш погляд, оподаткування має бути нейтральним щодо впливу на економічні й технологічні процеси чи, навпаки, пристосованим до стимулювання або дестимулювання цих процесів?
5. В порівнянні з податками дайте порівняльну характеристику альтернативним джерелам фінансування державних видатків.
6. Якими можуть бути типові мотивації платників податків: (а) в демократично-правовій державі; (б) у державі з авторитарним режимом?
7. Розкрийте зміст і значення концепції податкової держави за Шумпетером.
8. Розкрийте позафіскальні ефекти оподаткування. Як ви розумієте ідеали рівності та соціальної справедливості в оподаткуванні? Чи справедливо, щоб будь-які категорії платників, користуючись підтримкою парламентської більшості, були звільнені від сплати податків?
9. Сформулюйте принципи оподаткування за А. Смітом. Чи відповідають вони сучасним вимогам і викликам часу при справлянні податків? Що нового в принципи внесли А. Вагнер, А. Лаффер, інші сучасні вчені?
10. Прокоментуйте позитивні й негативні наслідки оподаткування доходів за єдиною (“плоскою”) ставкою, поясніть свою позицію. Наведіть приклади прогресивних, пропорційних, регресивних і паушальних податків.
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004

Еще по теме Проблемно-евристичні питання для самотестування:

 1. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 2. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 3. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 4. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 5. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 6. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 7. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 8. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 9. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 10. 8. АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 11. 8.1. Значение, задачи и источники информации анализа продуктов питания
 12. 8.3. Анализ расходов на продукты питания и их движения
 13. 8.2. Анализ обеспеченности продуктами питания и источников их приобретения
 14. Проблемные вопросы
 15. Проблемные вопросы
 16. Проблемные вопросы
 17. Проблемные вопросы
 18. Проблемные вопросы
 19. Проблемные вопросы
 20. Проблемные вопросы