Проблемно-евристичні питання для самотестування


1. Назвіть та охарактеризуйте основні поняття та інституції, властиві податковій системі Італії.
2. У IV ст. н. е. імператор Костянтин запровадив в Римі подушний податок. Охарактеризуйте елементи подушного податку: об’єкт, суб’єкт, шкалу оподаткування (прогресивна, пропорційна, регресивна). Вважають, що даний податок сприяв занепаду Римської імперії. Аргументуйте або спростуйте точку зору, що податки здатні зруйнувати державу.
3. Італійський мислитель Нікколо Макіавеллі (1469–1527) рекомендував ввести загально-майновий податок. Чому ця пропозиція була нездійснима в середньовічну епоху? Розкажіть про сучасні особливості адміністративно-організаційної технології справляння такого податку.
4. Прибутковий податок в Італії був запроваджений за британською (шедулярною) системою справляння, деякі елементи якої збереглися при оподаткуванні доходів донині. Поясніть особливості шедулярної системи.
5. Представнику італійської школи фінансової науки Антоніо Де Віті Де Марко (1858–1943) належить робота “Теоретичні основи економіки державних фінансів”. Уявіть, що вам запропонували курсову або дипломну роботу на тему “Економіка оподаткування”. Який зміст ви б вклали в дане поняття ? Чим зміст такої роботи відрізняється від теми “Податкова система”?
6. В Італії був проведений один із перших в Європі податкових кадастрів. Охарактеризуйте кадастр як фіскальну технологію. Які інші методи обліку та оцінки об’єктів оподаткування вам відомі.
7. Італія – країна мафії. Які, з вашого погляду, способи ухилення від податків властиві для мафіозних структур? Які заходи протидії ви можете запропонувати? В останні роки італійську мафію удалося значною мірою приборкати завдяки запровадженню правила: доходи, законне походження яких не доказане, вважаються нелегальними, а їх власник підлягає слідству. Як ви оцінюєте подібний захід? Чи доцільно застосувати його в Україні?
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004

Еще по теме Проблемно-евристичні питання для самотестування:

 1. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 2. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 3. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 4. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 5. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 6. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 7. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 8. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 9. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 10. 8. АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 11. 8.1. Значение, задачи и источники информации анализа продуктов питания
 12. 8.3. Анализ расходов на продукты питания и их движения
 13. 8.2. Анализ обеспеченности продуктами питания и источников их приобретения
 14. Проблемные вопросы