<<
>>

Рекомендована література


Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів, Каменяр, 2000. – 305 с.
Андрущенко В. Сучасні ремінісценції питань оподаткування в трактаті Йозефа Шумпетера “Історія економічного аналізу” // Вісник податкової служби України.
– 2001. – Лютий. – С. 53–59.
Андрущенко В. Камералістика: витоки фіскально-адміністративної науки // Вісник податкової служби України. – 2003. – Квітень–травень. – С. 46 –53.
Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Пер. із нім. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.
Ланг Й. Проект кодекса налоговых законов для государств Центральной и Восточной Европы / Пер. с нем. – Бонн: Федеральное министерство финансов, 1993. – 464 с.
Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 362 с.
Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 192 с.
Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика / Пер. с англ. – 16-е изд. – М.: Вильямс, 2000. – 688 с.
Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Пер. з англ. – Книга 5. Про прибутки правителя
або держави. – К.: Port-Royal, 2001. – С. 425–586.
Хасси У.М., Любик Д.С. Мировое налогообложение. Основы Мирового налогового кодекса / Пер. с англ. – Кембридж: Гарвардский университет, 1992. – 280 с.
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004 {original}

Еще по теме Рекомендована література:

 1. Рекомендована література
 2. Рекомендована література
 3. Рекомендована література
 4. Рекомендована література
 5. Рекомендована література
 6. Рекомендована література
 7. Рекомендована література
 8. Рекомендована література
 9. ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 10. Література
 11. СТАНДАРТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
 12. Привлечение экспертов
 13. Проблемно-евристичні питання для самотестування
 14. Е.Б. Бедрина, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегин. Введение в экономическую теорию, 2009
 15. C. Н. Кузнецова. История экономики.Практикум, 2011
 16. Тема 3. Методологія дослідження податків
 17. 2. Анализ оформления и затрат на издание
 18. Чили