РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНІ ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ


Мотивації до вивчення тем даного розділу полягають в інтенсивних міжнародних зв’язках України, її участі в інтеграційних процесах. За таких обставин вітчизняні проблеми податкової практики і напрямки фіскальної політики не можуть бути ізольованими від досвіду оподаткування в інших державах. Знання про зарубіжні податкові системи стають продовженням і розвитком професійної підготовки спеціаліста-податківця. У такому контексті науково-пізнавальні задачі розділу 2 полягають у наступному:
- ознайомлення з основними етапами і подіями становлення податкових систем провідних держав Заходу, Японії та Росії;
- вивчення сучасного стану окремих національних податкових систем, особливостей їх законодавчого оформлення, функціонування та адміністрування;
- осмислення податкової системи України в порівнянні з податковими системами країн Європейського Союзу, Співдружності незалежних держав, Сполучених Штатів Америки.
Попри соціально-економічну гомогенність розвинених країн Заходу і Японії, а також запровадження згідно Конституції Європейського Союзу загальноєвропейських владних органів, сучасний світ і надалі складається з національних держав. Кожна з них зберегла свою специфіку устрою та функціонування податкових систем, знайомство з якими складає основний зміст даного розділу.
Увага до Росії зрозуміла з міркувань спільної історичної долі впродовж декількох віків, а особливо – схожих рис економіки, народного менталітету, однотипних фінансово-економічних проблем.
Виклад матеріалу в даному розділі підпорядкований сукупності методів дослідження: позитивного, нормативного, генетичного. Завдяки першому із них описується стан податкових систем, даються відповіді на питання: “що саме”, “скільки саме”, “як саме”, “хто саме”? Другий передбачає етичну (позитивну чи негативну) оцінку явищ і ситуацій у національних податкових системах під кутом зору їх порівняння між собою, доцільності чи недоцільності запозичення зарубіжного досвіду в Україні. Якщо позитивний метод означає виклад емпіричних істин, що відображають існуючий стан речей на основі узагальнення спостережень над реаліями оподаткування, то за допомогою нормативного методу дослідник звертається до оціночних суджень. Генетичний метод дослідження дає можливість вивести наявний стан податкової системи з подій її становлення, дозволяє прослідкувати історичну еволюцію податків від їх початків до сучасності.
<< | >>
Источник: В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн. 2004

Еще по теме РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНІ ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ:

 1. В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. Податкові системи зарубіжних країн, 2004
 2. 7.3. Податкові доходи центрального бюджету
 3. Розділ IV Міжнародний бізнес
 4. Розділ III Міжнародна економічна інтеграція
 5. Розділ V. Міжнародне економічне співробітництво та ООН
 6. Розділ II Основні форми міжнародних економічних відносин
 7. Розділ VI. Глобалізація і проблеми розвитку оптимальної стратегії природокористування
 8. Розділ І Сутність, середовище і розвиток теорії міжнародних економічних відносин
 9. РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ
 10. Глава 2 Место и роль бюджетной системы в финансовой системе страны
 11. 11.2. ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ КРАХА БРЕТТОН-ВУДСКОЙ СИСТЕМЫ
 12. 27.7. Фонды развития таможенной системы и налоговой системы
 13. Т е м а ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
 14. платежных систем национальными? Возможен ли переход в России к подобной локально-замкнутой платежной системе?
 15. Феодальная система и мануфактурная промышленность в России XVIII в. На-чало разложения феодально-крепостнической системы хозяйства и формирование капи-талистического способа производства
 16. Глава 5 ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 17. 3. Общая характеристика налоговой системы Китая. Система налоговых органов КНР
 18. Многих сегодня беспокоят перспективы электронных денежных систем в связи с развитием кризиса. Могут ли сбои в них привести к финансовой катастрофе? Как кризис может отразиться на международных платежных системах (VISA, MC, DC, AmEx)? Какова вообще вероятность их крушения?
 19. 1. Общая характеристика налоговой системы Японии. Система налоговых органов Японии
 20. 4.3. Система штатних і місцевих податків